Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Thế Giới Số | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Nền tảng cảng biển sốPhần mềm kiểm soát ổn định sà lan vận chuyển container

29/08/2022 - Thế Giới Số
Bài toán và giải pháp CĐS tại doanh nghiệp
0937393736
+84937393736

Nguyễn Phú Hòa - Việt NamNguyễn Minh Đức - Việt NamNguyễn Thành Nhật Lai - Việt Nam

Phụ trách bài toán ổn định hàng hải: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Nhật LaiPhụ trách coding: Nguyễn Phú Hòa
Viettel-Viet Nam - Trong quản lý doanh nghiệp

A.Đánh giá tình trạng quản lý xếp/dỡ container hiện nay:1. Các thuyền trưởng tàu vận chuyển container thủy nội địa vẫn xếp/dỡ theo kinh nghiệm, chưa có phần mềm tính toán ổn định hỗ trợ. Dẫn đến tình trạng mất ổn định tàu rất cao, tai nạn thường xuyên xảy ra2. Sự tương tác trong việc theo dõi tính ổn định của tàu giữa Thuyền trưởng và Ban điều hành cảng chưa liên tục.B. Giải pháp của Thế Giới Số:Tính cấp thiết về việc xây dựng phần mềm đáp ứng cơ sở tính toán chính xác các thông số trạng thái, tư thế của tàuvận tải container thủy nội địa nhằm hỗ trợ việc kiểm tra ổn định của tàu và thay đổi/điều chỉnh phương án xếp dỡcontainer hàng nhằm thỏa mãn các yêu cầu về ổn định.- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý thuyết đánh giá ảnh hưởng của thông số tàu, vị trí sắp xếp container trên tàuđến tính ổn định, phần mềm khuyến cáo sơ đồ xếp dỡ container hợp lý để tăng cường tính ổn định của tàu vận tảicontainer thủy nội địa.- “Phần mềm kiểm soát ổn định xếp dỡ container” được Hội đồng khoa học Hàng Hải của Trường Đại Học HàngHải Việt Nam thẩm định và kết luận tính chính xác, hiệu quả vào năm 2020- “Phần mềm kiểm soát ổn định xếp dỡ container” đã phát triển thêm các module tích hợp hardware nhằm tăng tínhcập nhật các trạng thái ổn định của tàu.- “Phần mềm kiểm soát ổn định xếp dỡ container” được tích hợp các chuẩn kết nối API đa dạng, đảm bảo khả năngkết nối thuận tiện với các hệ thống quản lý container tại cảng, depot, ICD, …

Cho thuê phần mềm và tính chi phí theo sản lượng container

Thị trường mục tiêu: các doanh nghiệp vận chuyển container bằng sà lanQuy mô: Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á

Phần mềm đang được sử dụng bởi Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, Công Ty Cổ Phần Giangnam Logistics


Chưa có

chưa có


Hồ sơ khác

09/09/2022
Sản phẩm ghép lụa: Bảo vệ môi trường, Gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, Tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật
06/09/2022
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG SOCIAL COMMERCE - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA MẠNG XÃ HỘI
03/08/2022
Số hoá toàn bộ quy trình sản xuất may mặc lên Cloud, kết nối IoTs để dữ liệu có tính thời gian thực
© Viettel Group 2020. All rights reserved.