Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
BEQ FAMILY | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

CHUYỂN ĐỔI SỐ KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI TRÊN NỀN KINH TẾ CHIA SẺ

10/09/2022 - BEQ FAMILY
Bài toán và giải pháp CĐS cho các dự án vì cộng đồng
0919888618
0919888618

TẠ THỊ MỸ PHƯƠNG - Việt Nam

Hơn 17 năm sáng lập và điều hành tạp chí Vietnam Supply Chain Insight - VSCI, Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Logistics. Sáng lập cộng đồng BeQ Family, các chuyên gia Coach - khai vấn tỉnh thức.
Viettel-Viet Nam - Trong các Dự án Cộng đồng

NGƯỜI SỬ DỤNG GIẢI PHÁP:Đến 2025, 30% lao động tương ứng 30.000 người lao động là GenZ, thế hệ cực kỳ nhạy cảm về mặt cảm xúc và dễ bị tổn thương. 3 triệu GenZ đang gặp sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, người lớn gặp vấn đề stress do áp lực gia đình, công việc và cuộc sống. GenZ bị giới hạn bởi những kỳ vọng và áp đặt khi chưa tìm được đam mê và khai phóng tiềm năng ? GỈAI PHÁP: Cung cấp nền tảng tham gia CHUYỂN ĐỔI SỐ giúp khách hàng mục tiêu và cộng đồng Việt Nam giải bài toán HIỂU & THƯƠNG, KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI trên nền tảng công nghệ Blockchain và nền kinh tế chia sẻ. NGƯỜI CUNG CẤP GIẢI PHÁP: Chuyên gia khai vấn – Coach tại Việt Nam còn non trẻ, thiếu trãi nghiệm so với cácc quốc gia tiên tiến và đặc biệt vấn đề XÂY DỰNG NHÂN HIỆU và cân bằng tài chính.

Mô hình kinh doanh là cung cấp nền tảng công nghệ kết hợp để hợp tác 3 bên cung ứng dịch vụ khai vấn, đào tạo, huấn luyện đồng hành để giảm nguồn lực lãng phí xã hội và tăng tính tiện ích thuận tiện. BeQ Family kiến tạo 8 dòng thu nhập cho các người cung cấp dịch vụ và người tận hưởng dịch vụ.

NGƯỜI SỬ DỤNG GIẢI PHÁP: 50 triệu người tuổi lao động (trên 15 tuổi) trong đó có 30 triệu GenZ (người sinh từ 1997-2012), 12 triệu Alpha (người sinh từ 2012 – 2025) và hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - SMEs

BeQ Family, đơn vị trung gian THỨ 3 – ĐỘC LẬP, cung cấp nền tảng cho phép các giao dịch kết nối thông suốt và minh bạch - ứng dụng công nghệ chuỗi khối Blockchain lưu trữ thông tin một cách phi tập trung để chống lại sự thay đổi dữ liệu và bảo vệ tài sản thông minh.


Không


Hồ sơ khác

31/08/2022
Nền tảng CĐS Nhân Sự Toàn Cầu Tanca
31/08/2022
Grac phần mềm chuyển đổi số quản lý rác thải Việt Nam đã chuyển đổi số cho nhiều địa bàn trên TP.HCM và mở rộng toàn Việt Nam
29/08/2022
Platform cùng thiết bị hỗ trợ sạc xe iOT giúp biến các điểm đỗ xe thành các địa điểm sạc xe thông minh với chi phí thấp.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.