Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Contact | VietSolutions - “National Digital Transformation” | VietSolutions - “National Digital Transformation”

Contact Us

VIET SOLUTIONS - The National Digital Transformation Solution Contest

Contact Form
Information

VIETTEL GROUP

Lot D26, lane 3 Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi

COMPUTERIZATION DEPARTMENT - MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION

68 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi
© Viettel Group 2020. All rights reserved.