Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức | VietSolutions - “National Digital Transformation” | VietSolutions - “National Digital Transformation”
← Back

The winner of Viettel Advanced Solution Track 2019

07/06/2020 VAS TRACK 2019

VVN AI team won the champion of Viettel Advandced Solution Track 2019 in Cambodia.Related News

16/06/2020
After winning the runner - up prize of Viettel Advanced Solutions track 2019, TiMobile team has launch MVicall in Indonesia.
16/06/2020
Đội giành giải nhất ở VAS Track 2019 đăng quang VietChallenge 2019 tại Mỹ.
16/06/2020
Top 10 đội thi của VAS track - Team MULTIGLASS đã tiếp tục xuất sắc giành quán quân Techfest 2019 và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Startup World Cup 2020 được tổ chức tại San Francisco, Mỹ.
22/04/2020
Top 3 of Viettel Advanced Solution Track 2019
© Viettel Group 2020. All rights reserved.