Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Đăng ký dự thi | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Nộp hồ sơ

1. Thông tin dự thi

Looks good!
Example invalid feedback text
Looks good!
Looks good!
Add files...
Chỉ chấp nhận định dạng: *.pdf

2. Nhập mã xác thực

Vui lòng kiểm tra email và xác thực để tiếp tục đăng ký dự thi
ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký tham gia cuộc thi Viet Solutions. Vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.
Quay lại

Bài toán

1. Thông tin cơ bản | 2. Nhập mã kích hoạt được gửi về email. | 3. Thông tin dự thi và tài liệu đính kèm (google drive, youtube,...)

1. Thông tin cơ bản

Looks good!
Looks good!
Example invalid feedback text
Looks good!
Looks good!

2. Nhập mã xác thực

Vui lòng kiểm tra email và xác thực để tiếp tục đăng ký dự thi
3. Thông tin dự thi

Looks good!
Looks good!

Add files...

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký tham gia cuộc thi Viet Solutions. Vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.
Quay lại

Giải pháp/Cặp bài toán và giải pháp

1. Thông tin cơ bản | 2. Nhập mã kích hoạt được gửi về email. | 3. Thông tin dự thi và tài liệu đính kèm (google drive, youtube,...)

1. Thông tin cơ bản

Looks good!
Looks good!
Example invalid feedback text
Looks good!
Looks good!

2. Nhập mã xác thực

Vui lòng kiểm tra email và xác thực để tiếp tục đăng ký dự thi
3. Thông tin dự thi

Looks good!
Looks good!

Add files...

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký tham gia cuộc thi Viet Solutions. Vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ.
Quay lại

© Viettel Group 2020. All rights reserved.