Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
ChargeNow PCS | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Platform cùng thiết bị hỗ trợ sạc xe iOT giúp biến các điểm đỗ xe thành các địa điểm sạc xe thông minh với chi phí thấp.

29/08/2022 - ChargeNow PCS
Bài toán và giải pháp CĐS tại doanh nghiệp
0902040609
0902040609

Cao Thế Phong, Việt NamNguyễn Hoàng Tùng, Việt NamLê Học Phong, Việt Nam

Cao Thế Phong: Kỹ sư điều khiển tự động, đại học Bách Khoa Hà Nội, hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và quản dị dự án với phầm mềm nhúng đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm trên xe hơi.Nguyễn Hoàng Tùng: Cử nhân quản trị kinh doanh, đại học Kinh Tế Quốc Dân, hơn 10 năm kinh nghiệm làm quản trị doanh nghiệp và marketing.Lê Học Phong: Kỹ sư điện tự động, đại học Bách Khoa Hà Nội: Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm nhúng, thiết bị iOT thông minh, từng làm việc cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam.
Viettel-Viet Nam - Trong lĩnh vực Năng lượng

Chuyển dịch sang dùng xe chạy điện và xe hướng hiện hữu tại Việt Nam và trên thế giới. Phát triển hạ tầng phục vụ xe điện cần huy động nguồn lực lớn và là rào cản lớn nhất cho quá trình chuyển dịch này.Giải pháp của đội đưa ra sẽ giúp tận dụng nguồn lực xã hội hóa, chuyển dịch nhiều điểm dịch vụ đỗ xe hiện tại sang kinh doanh dịch vụ sạc điện với chi phí hợp lý. Giúp số hóa và hiện đại hoá các điểm đỗ xe này thông qua dịch vụ sạc điện đơn giản, minh bạch và được quản lý thông minh.

Platform cùng ứng dụng ChargeNow sẽ là điểm kết nối giữa người dùng xe chạy điện và các điểm đỗ có hỗ trợ sạc điện. Thiết bị cùng ứng dụng được cung cấp tới các điểm đỗ xe này biến họ trở thành điểm sạc điện có thu phí một cách dễ dàng. Dự án sẽ thu phí quản lý và vận hành platform trên cơ sở ăn chia doanh thu trong tương lai đến từ nghiệp vụ sạc xe.

Thị trường mục tiêu: Hướng đến hơn 4,5 triệu xe ô tô tại Việt Nam trên quá trình chuyển dịch sang dùng xe chạy điện.

Ứng dụng trên iOS và Android store: ChargeNowThiết bị iOT hỗ trợ sạc điện cho xe: PCSServer hỗ trợ chuẩn kết nối mới OCPP để bất kỳ thiết bị sạc xe phổ biến nào cũng có thể kết nối.

Hiện mới đưa ra thị trường chưa có số liệu kinh doanh

Chưa có hoặc chưa biết


Hồ sơ khác

05/09/2022
CLOUD GAMING
10/09/2022
REAVOL là sàn thương mại điện tử nội dung số cung cấp tính năng ĐỌC - NGHE SÁCH TÓM TẮT.
07/09/2022
EZSale Tăng hiệu suất công việc, tăng khả năng tiếp cận khách hàng, tăng doanh số bán hàng của nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp
© Viettel Group 2020. All rights reserved.