Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Grac chuyển đổi số quản lý rác thải | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Grac phần mềm chuyển đổi số quản lý rác thải Việt Nam đã chuyển đổi số cho nhiều địa bàn trên TP.HCM và mở rộng toàn Việt Nam

31/08/2022 - Grac chuyển đổi số quản lý rác thải
Bài toán và giải pháp CĐS cho các dự án vì cộng đồng
0908090013
0908090013

Nguyễn Trọng Minh - Việt Nam

Nguyễn Trọng Minh Ủy viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam - VCCI. Khởi nghiệp lần đầu tiên năm 2008CEO Co-founder Greco JSC (2013 – nay)Founder – admin Social Network : www.yeumoitruong.vn (2006 – present)Giám đốc các Hợp tác xã thu gom chất thải với doanh thu > $4 triệu/năm (2019 – nay)
Viettel-Viet Nam - Trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Đã có 10 Quận ở TP.HCM sử dụng phần mềm ERP với quy mô trên 500.000 hộ gia đình tương ứng với 2 triệu dân.Đội đang bắt đầu triển khai APP để tuyên truyền cho các quận đã bao phủ mạng lưới ERP và tích hợp với các chương trình của Thành ủy TP.HCM, Sở TNMT và các Quận huyện

Bán ERP về quản lý rác thải cho các tổ chức: UBND các cấp, công ty thu gom rác thải. (mở rộng thêm từ 10 quận như hiện nay vì nhu cầu rất cần thiết)Phổ biến \"App Grac phân loại rác\" cho người dân thông qua các hoạt động của nhà nước hoặc hoạt động thu gom rác trực tiếpCung cấp dịch vụ hộ tiền rácMarket size  Tiền thu hộ: Mỗi gia đình có tiền rác trung bình cần thu hộ là 50.000/gia đình. Vì vậy tiền thu hộ ở quy mô Tp.HCM là 64.000.000 USDCòn đối với tiền thu hộ tiền rác tại Việt Nam là 689.200.000 USDTiền doanh thu dựa vào số giao dịch thu hộ ở trên:Tiền doanh thu ở quy mô Tp.HCM là 1.300.000 USDTiền doanh thu tại Việt Nam là 13.800.000 USDTiền doanh thu dựa vào bán ERP: 3.100.000 USDBusiness development strategies: B2B2CPhát triển mạng lưới sử dụng ERP rộng rãi hơn.Phát triển dịch vụ thu hộ kết hợp với: Zalo pay, VN pay, VTC pay, Moca, Payoo,…Tăng cường chất lượng app Platform kết nối các bên – đặc biệt là mô hình Uber, On – demand.

2,5 triệu các hộ gia đình tại TP.HCM và 27 triệu hộ gia đình tại Việt Nam sẽ sử dụng app để phân loại rác tại nguồn2000 tổ chức sẽ sử dụng ERP để quản lý rác thải bằng phần mềm.

SaaS ERP về quản lý rác thải online cho các tổ chức: UBND các cấp, công ty thu gom rác thải. (mở rộng thêm từ 10 quận như hiện nay vì nhu cầu rất cần thiết)Phổ biến \"App Grac phân loại rác\" cho người dân thông qua các hoạt động của nhà nước hoặc hoạt động thu gom rác trực tiếpThu hộ tiền rác thải thông qua các ví điện tử, cổng thanh toán, hiện nay là 2 ví điện tử Momo và Viêttel

Vốn đã huy động 0.5 triệu USD.Doanh thu đến hiện tại: 0 đồng (ERP sử dụng miễn phí trong năm 2022)Khách hàng đã được ủy quyền quản lý: 150.000 (mở rộng đến 2 triệu khách hàng vào năm 2023)Số địa bàn đã mở rộng 10 quận huyện tại TP.HCM

Trực tiếp: ­­- Các công ty chuyên cung cấp ERP cho doanh nghiệp trong nước.- Công ty nước ngoài như: Rubicon Global (Mỹ) được mệnh danh là Uber Rác đa quốc gia.  Gián tiếp: Các công ty phần mềm, giải pháp phần mềm.Các công ty về môi trường, rác thải mở rộng kinh doanh


Hồ sơ khác

© Viettel Group 2020. All rights reserved.