Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
SCN - Social Commerce Network | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG SOCIAL COMMERCE - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA MẠNG XÃ HỘI

06/09/2022 - SCN - Social Commerce Network
Bài toán và giải pháp CĐS tại doanh nghiệp
0966662589
0966662589

Đỗ Minh Ngọc, Vũ Phương Anh, Chu Hồng Trang, Bùi Hà Phương, Trần Thị Ngọc Huyền

Đỗ Minh Ngọc hiện là CEO tại SCN - Social Commerce Network, leader của team trong dự án. Vũ Phương Anh - content creator tại SCN, Chu Hồng Trang - Graphic designer tại SCN, Bùi Hà Phương - Content creator tại SCN, Trần Thị Ngọc Huyền - graphic designer tại SCN
Viettel-Viet Nam - Giải trí tiện ích: game, nhạc, video, tin tức, tiện ích, mạng xã hội...

Vấn đề về khách hàng, thương hiệu , creators và nền tảng mạng xã hội

Networking trên nền tảng mạng xã hội giữa Creator, Agency, khách hàng và thương hiệu

Thị trường Social Commerce tại Việt Nam

Giải pháp marketing 5.0

Tbc

Hiện chưa có thủ chính thức


Hồ sơ khác

10/09/2022
REAVOL là sàn thương mại điện tử nội dung số cung cấp tính năng ĐỌC - NGHE SÁCH TÓM TẮT.
07/09/2022
Nền tảng kết nối gây quỹ cộng đồng GiveNow.vn
03/08/2022
Số hoá toàn bộ quy trình sản xuất may mặc lên Cloud, kết nối IoTs để dữ liệu có tính thời gian thực
© Viettel Group 2020. All rights reserved.