Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI NHÌ - IOTLink

Map4D là nền tảng bản đồ số 2D, 3D, 4D thuần Việt đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, có khả năng hiển thị, tương tác với cá đối tượng 3D và chiều thời gian 4D, sẵn sàng tích hợp các công nghệ tiên tiến VR, AI, IOT, Machine Learning…

Hãy xem bài thuyết trình ấn tượng của IOTLink tại đêm chung kết cuộc thi 2020.Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.