Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI THƯỞNG ĐẶC QUYỀN

Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.

+ Cơ hội ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel trên 10 thị trường với hơn 1 triệu khách hàng và hưởng phần chia lợi nhuận lên tới 75% từ hợp đồng này.

+ Được tài trợ tham gia khóa đào tạo kỹ năng cần có cho 1 start-up từ các chuyên gia quốc tế và Việt Nam.Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VND. Trong đó, đội chiến thắng nhận được giải thưởng 300.000.000 VND.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.