Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI BA: CyRadar

CyRadar Internet Shield là giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây nhằm bảo vệ nguời dùng khỏi các mã độc tinh vi và các trang web lừa đảo trực tuyến trên internet. Đồng thời, cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ kiểm soát và quản lý tình hình sử dụng internet hiệu quả.Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VND. Trong đó, đội chiến thắng nhận được giải thưởng 300.000.000 VND.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.