Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI NHẤT: VVN – AI

Vvn cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo,  sử dụng công nghệ tự học máy, xử lý hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cho phép xây dựng quy trình kinh doanh tự động (e-KYC, ORC) cho phép các doanh nghiệp thực hiện xác minh hoàn toàn trực tuyến. Phương châm đưa khách hàng lên hàng đầu trong cuộc cạnh tranh bằng cách cắt giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

 Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.