Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI NHÌ - TiMOBILE

TiMobile với sản phẩm Mvicall: MVicall là một ứng dụng cho phép người nhận cuộc gọi điện thoại xem các bản ghi video được thực hiện bởi người gọi trên màn hình điện thoại của người nhận và sẽ tự động thay thế người nhận. Một giải pháp tự động thay thế nhạc chuông của người nhận bằng một video cụ thể do người gọi đặt.

 Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.