Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI BA: GRAAM

Graam cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp trung tâm liên lạc dựa trên đám mây bao gồm lữu trự đám mây mà không phải trả chi phí trả trước. Một số tính năng chính là: Phân tích dữ liệu cuộc gọi: Tất cả dữ liệu quan trọng cần thiết để thí điểm trung tâm liên lạc của doanh nghiệp một cách hiệu quả được trình bày trực quan. Toàn bộ quá trình từ khởi tạo tài khoản mới đến sử dụng được thực hiện với một vài cú nhấp chuột.

 Các giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.