Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Giải thưởng | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT

Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt: 1.000.000.000 VND

- Giải nhất (1 giải): 300.000.000 VNĐ

- Giải Nhì ( 2 giải): 200.000.000 VNĐ

- Giải ba (2 giải): 150.000.000 VNĐCác giải thưởng khác

Tổng giá trị giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ
CyRadar Internet Shield - giải pháp bảo mật web trên nền tảng công nghệ đám mây.
Viet Solutions cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nhân trẻ, tạo môi trường và nền tảng để giúp các sản phẩm/giải pháp dự thi phát triển thành công.
© Viettel Group 2020. All rights reserved.