Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Sự kiện | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Hạn đăng ký dự thi

Ngày diễn ra: 10/09/2022 23:55

1. Thời gian gửi sản phẩm dự thi: Từ 14:00 ngày 22/7/2022 đến 23:59 ngày 10/9/2022

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Thông tin về đội thi đề xuất bài toán, giải pháp

- Tên, vai trò, quá trình học tập và kinh nghiệm công tác của tất cả thành viên trong đội thi, nêu rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp

- Tên, vai trò, quá trình học tập và kinh nghiệm công tác của tất cả thành viên trong đội thi, nêu rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp.

b) Thông tin về bài toán chuyển đổi số dự thi

- Thông tin về bài toán chuyển đổi số dự thi được trình bày dưới dạng slide thuyết trình, tập trung vào những câu hỏi sau đây:

- Tên bài toán;

- Mô tả chi tiết bài toán (quy mô thị trường, tập đối tượng mục tiêu, thực trạng, vấn đề hiện hữu…);

- Một đoạn video từ 1-3 phút truyền tải được các nội dung thực tế của bài toán.

c) Thông tin về cặp bài toán và giải pháp chuyển đổi số dự thi

- Thông tin về bài toán, giải pháp dự thi được trình bày dưới dạng slide thuyết trình, tập trung vào những câu hỏi sau đây:

- Tên bài toán;

- Mô tả chi tiết bài toán (quy mô thị trường, tập đối tượng mục tiêu, thực trạng, vấn đề hiện hữu…);

- Tên giải pháp;

- Mô tả chi tiết lời giải, giải pháp giải bài toán;

- Kế hoạch, quá trình triển khai giải pháp để giải bài toán;

- Sản phẩm mẫu, sản phẩm đang chạy thử, khách hàng (nếu có);

- Thông tin khác.

- Một đoạn video từ 1-3 phút truyền tải được ý tưởng của giải pháp để giải bài toán.

 

 


ĐĂNG KÝ

Lịch trình chi tiết

Sự kiện khác

Các sự kiên đã, đang và sẽ diễn ra trong suốt cuộc thi VietSolutions
Workshop Thăm khám
17 Aug 2022 14:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Hà Nội
Workshop Thăm khám
24 Aug 2022 13:30
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Đà Nẵng
Workshop Thăm khám
29 Aug 2022 15:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại TP. Hồ Chí Minh
© Viettel Group 2020. All rights reserved.