Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Sự kiện | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Vòng Chung kết 2

Ngày diễn ra: 20/09/2022 09:00

Vòng Chung kết 2 (Hạng mục 4 - Hạng mục 5)

1. Thời gian: 20/09/2022 - 21/09/2022

2. Hình thức thi đấu: Các đội thi trong cùng hạng mục thi đấu với nhau:

  • Hạng mục 4: Cặp Bài toán và Giải pháp Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
    • 02 đội thi thi đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức
    • Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 01 Đội thi Xuất sắc nhất để trao giải
  • Hạng mục 5: Cặp Bài toán và Giải pháp Chuyển đổi số cho các dự án vì cộng đồng
    • 02 đội thi thi đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức
    • Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 01 Đội thi Xuất sắc nhất để trao giải

ĐĂNG KÝ

Lịch trình chi tiết

Sự kiện khác

Các sự kiên đã, đang và sẽ diễn ra trong suốt cuộc thi VietSolutions
Workshop Thăm khám
17 Aug 2022 14:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Hà Nội
Workshop Thăm khám
24 Aug 2022 13:30
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Đà Nẵng
Workshop Thăm khám
29 Aug 2022 15:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại TP. Hồ Chí Minh
© Viettel Group 2020. All rights reserved.