Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Sự kiện | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Vòng Chung kết 1

Ngày diễn ra: 17/09/2022 09:00

Vòng Chung kết 1 (Hạng mục 4 - Hạng mục 5)

1. Thời gian: 17-18/09/2022

2. Hình thức loại: Các đội thi trong cùng hạng mục thi đấu với nhau:

  • Hạng mục 4: Cặp Bài toán và Giải pháp Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
    • 05 đội thi thi đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức
    • Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 02 Đội thi Xuất sắc nhất tiến vào Vòng Chung kết 2
  • Hạng mục 5: Cặp Bài toán và Giải pháp Chuyển đổi số cho các dự án vì cộng đồng
    • 05 đội thi thi đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức
    • Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 02 Đội thi Xuất sắc nhất tiến vào Vòng Chung kết 2

ĐĂNG KÝ

Lịch trình chi tiết

Sự kiện khác

Các sự kiên đã, đang và sẽ diễn ra trong suốt cuộc thi VietSolutions
Workshop Thăm khám
17 Aug 2022 14:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Hà Nội
Workshop Thăm khám
24 Aug 2022 13:30
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại Đà Nẵng
Workshop Thăm khám
29 Aug 2022 15:00
BTC Cuộc thi Viet Solutions 2022 kính mời Đơn vị quan tâm đến tham dự Workshop Thăm khám "Sức khỏe Start-up" tại TP. Hồ Chí Minh
© Viettel Group 2020. All rights reserved.