Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức | VietSolutions - “National Digital Transformation” | Viet Solutions - Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia

Tin tức  /VIET SOLUTIONS 2022

02/08/2022
Chiều ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022.
02/08/2022
Danh sách Bài toán của Viettel kêu gọi giải pháp.
02/08/2022
11 Mục tiêu lớn của Việt Nam kêu gọi cả ý tưởng lẫn giải pháp để giải quyết và danh sách bài toán định hướng cuộc thi.

Tổng: 3, page 1/1.

© Viettel Group 2020. All rights reserved.